Välkommen !

 • Dansen börjar klockan 18:00 – 20.00 
 • Skånedagen den 1 september i Eslöv
 • 50 års jubileum firar den 11 september på M/S Auror som avgår kl. 12
 • Dansen för hösten startat den 18 september
 • Riksstämma Malmö den 20-22 september
 • Höstfest den 12 oktober
 • Städning den 13 oktober kl. 10
 • Musikkväll 18 oktober
 • Städdag den 20 oktober Kl. 10
 • Musikkväll den 22 november
 • Dansen slutar den 27 november